Archief

 

Inhoudstabel:

Kerst anno 2018 in het Sint-Jozefscollege

Brussel… door de bril van beginnende personeelsleden…

De vzw Sint-Goedele Brussel ontvangt het diversiteitslabel

6 maal feesten tussen 13 september en 6 november 2018

De zesdes van het Sint-Jozefscollege praten samen met minister Reynders over Europa

Kinderopvang breidt zich fors uit

16 miljoen euro voor bouw Brusselse scholen

De leerlingenraad maakt van het Sint-Jozefscollege een Rode Neuzenschool

In memoriam

16 oktober 2018 - EEN EERLIJKE KANS

3 oud-leerlingen samen in één ploeg op het WK voetbal

De slimste school

Zin in leren, zin in leven (ZILL)

De basisschool van het Sint-Pieterscollege is klaar voor ZILL!

Zeven…

Teamdag zorgcoördinatoren basisonderwijs

Solar Olympics in Leuven: het Sint-Jozefscollege valt in de prijzen

Een pluim voor…

Tienerschool: zachte schakel tussen basis en secundair

Cardijnschool = De Strafste School!?

Buitenspeeldag Etterbeek - Elsene - Jette

Paasontbijt

Hoog bezoek!

Klasdoorbrekend knutselen

Naar de Plantentuin van Meise

Voorleesweek

Naar het aquarium van Brussel

Dierententoonstelling

Naar de Chocoladefabriek

Herfst… naar het bos!

Veldloop

Kaatje, Biba en Loeba op bezoek

Scholenveldloop

Vlaamse Gemeenschapscommissie bouwt samen met vzw Sint-Goedele Brussel een Tiener- en secundaire school in Schaarbeek

Een nieuw gebouw voor de Anderlechtse Groene School

Voor de beginnende personeelsleden…

Omleidingsplan tijdens werken in de Verheydenstraat

Leerlingen voor een dag journalist

 

Kerst anno 2018 in het Sint-Jozefscollege

 

Het Sint-Jozefscollege stond op 21 december op een eigentijdse wijze stil bij de betekenis van het kerstverhaal.In samenwerking met de Brede School en het solidariteitsnetwerk Vriendschap zonder grenzen vertelden enkele vluchtelingen aan de vijfdes en zesdes van het Sint-Jozefscollege hun persoonlijk verhaal.

Twee lesuren lang luisterden de leerlingen geboeid naar het verhaal achter de mediabeelden: de vlucht, de oorlog in hun land, de kinderarbeid, hun cultuur, hun hoop op een betere toekomst…

De leerlingen waren erg onder de indruk. Zelfs na het horen van de schoolbel die de vakantie aankondigde, bleven verschillende leerlingen nog na om na te praten en even voor de foto te poseren.De oproep om in de kerstperiode ontbijtpakketten uit te delen aan vluchtelingen die ’s morgens vroeg aanschuiven bij de Dienst Vreemdelingenzaken viel niet in dovenmansoren. Rebecca Baramoto Tumba (5ecmt) en Younes Haourigui (6ecmt) waren op 28 december al heel vroeg van de partij. De week erna volgden nog enkele anderen hun voorbeeld.

SJC en het schoolbestuur zijn fier op deze leerlingen voor dit engagement dat ze opnemen voor de kwetsbare in de samenleving. Onze samenleving heeft immers meer dan ooit nood aan jonge mensen die zich willen inzetten voor de andere! En, onze leerlingen stimuleren om zich te engageren vinden we in het pedagogisch project van SJC en Sint-Goedele Brussel heel belangrijk!

Terug naar boven

Brussel… door de bril van beginnende personeelsleden…

 

Tijdens het derde trimester van het schooljaar 2014-2015 organiseerden we een enquête bij de personeelsleden die tijdens de voorbije 3 jaren in dienst traden in één van onze instellingen. We peilden hierbij naar hun wensen en behoeften. Als rode draad in hun antwoorden kwam een tekort aan informatie aan het licht.

Het resultaat hiervan is dat we bij de aanvang van een nieuwe schooljaar/werkjaar alle nieuwe personeelsleden o.a. een infozakje met informatie over enkele Nederlandstalige Brusselse instellingen en over de vzw Sint-Goedele Brussel lieten geworden.

En op 2, 8 en 18 oktober 2018 organiseerden we voor alle nieuwe personeelsleden infomomenten. Op bovenvermelde dagen boden we hen, na een verkwikkend ontbijt, een hele voormiddag van informatie en vorming aan.

Alle beginnende personeelsleden namen ook deel aan een voetrally met fotowedstrijd doorheen een typisch Brusselse buurt. Als opdracht kregen ze mee om onderweg foto’s te nemen die getuigen van de diversiteit van Brussel in mobiliteit, taal, religie, inwoner,...

Hieronder vindt u de foto’s van de winnende ploegen.

1 thema ‘Brusselaar’

2 thema ‘mobiliteit’

3 thema ‘religie’

4 thema ‘taal’

 

Terug naar boven

De vzw Sint-Goedele Brussel ontvangt het diversiteitslabel

 

Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest ontwikkelde een diversiteitslabel voor privébedrijven die twee jaar lang, in het kader van een diversiteitsplan, concrete acties rond diversiteit realiseerden en dit plan kenbaar maakten aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Economie en Werkgelegenheid.

Dit label, dat geldig is voor twee jaar, wordt jaarlijks aan enkele nieuwe werkgevers toegekend. De uitreiking van het diversiteitslabel vond dit jaar plaats op 14 december in het Hotel Bloom. Een twintigtal Brusselse ondernemingen, waaronder de vzw Sint-Goedele Brussel, kregen het diversiteitslabel overhandigd door Brussels minister voor Tewerkstelling, Didier Gosuin, in aanwezigheid van de directeur-generaal en adjunct-directeur-generaal van Actiris.

De nadruk tijdens deze editie lag op ‘Diversity, what’s in it for me?’.

 

Terug naar boven

6 maal feesten tussen 13 september en 6 november 2018

 

SPEELPLAATS VBS DE GROENE SCHOOL

Op 13 september 2018 waren we door de leerkrachten, directeur en bestuurders van ‘De Groene School’ uitgenodigd voor de feestelijke inhuldiging van hun leerspeelplaats.

En het mag en moet gezegd worden, de vrije basisschool ‘De Groene School’ beschikt nu over één van de meest uitdagende speelplaatsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar kinderen niet enkel samen kunnen spelen en leven maar ook samen kunnen leren.

Want met dit bouwproject werd – met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – het leren buiten de schoolmuren gebracht.

 

En… minister Guy Vanhengel kreeg er voorwaar een hindernissenparcours te verwerken.

 

PORTA 1070

Pas op 12 februari 2018 startte de nv Jan De Nul de werken voor het herbestemmen van de Sint-Vincentiuskerk naar een schoolgebouw. Het mag dan ook een wonder heten dat zes maanden later de pastorij, het zusterhuis en de jeugdlokalen afgebroken zijn en de kerk en parochiezaal van weleer omgetoverd werden tot een eigentijds schoolgebouw.

Hiermee werd de eerste fase van de bouw van de eerste Brusselse Tienerschool afgerond.

In zijn welkomstwoord dankte de algemeen directeur dan ook vooreerst de Jan De Nul Group. Zijn voornaamste dank ging uit naar de veldwerkers, de arbeiders die ook ’s nachts en in het weekend ijverig doorwerkten om deze eerste fase van dit bouwproject te realiseren.

 

Met de Tienerschool wil de vzw Sint-Goedele Brussel een eigentijds antwoord bieden op de vele uitdagingen van het onderwijs in Vlaanderen en Brussel.

Met de Tienerschool doet men in de eerste plaats de breuklijnen in het onderwijssysteem samenvallen met de breuklijnen in de ontwikkeling van kinderen tot volwassenen.

Met de Tienerschool wil men bovenal de studiekeuze uitstellen. We willen dat de tiener zelf de keuze maakt, zoals ieder van ons zelf zijn keuzes maakt.

Op 5 oktober 2018 werd echter niet enkel de eerste Brusselse Tienerschool, geopend maar tevens de eerste fase van Porta 1070, een infrastructuur die naast de Tienerschool ook een bovenbouw zal herbergen. Een eigentijds concept vereist ook een eigentijdse infrastructuur. De algemeen directeur dankte dan ook de medewerkers van het architectenbureau OSK-AR voor de infrastructurele invulling die zij aan dit project gaven.

Uiteraard zal deze sportzaal ook buiten de schooluren opengesteld worden. Eén contactpunt: Evelien De Gieter, 02 520 05 72.

 

SPEELPLAATS VBS HEILIG-HART

Vooraf hadden de ouders van de vrije basisschool Heilig-Hart het eerste – en meteen ook het laatste nummer – van de Nieuwsbrief ‘werf Heilig-Hartschool’ ontvangen die het einde van de omgevingswerken van het gerestaureerde kasteel Bonaventure van weleer aankondigde.

Ook hier brachten we – met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – het leren naar buiten de schoolmuren en creëerden we alzo een leerspeelplaats.

En ook hier werd minister Guy Vanhengel door de leerlingen uitgedaagd: voetbal, basketbal, tafeltennis, hinkelen, schaken,...

En zoals steeds, verzorgden de leerlingen van de Cardijnschool de hapjes voor de receptie, waarvoor onze dank!

 

PAVILJOENKLASSEN VBS SINT-PIETERSCOLLEGE

Een half jaar nadat de bouwonderneming nv Nelis Bouwondernemingen startte met de bouwwerken voor 2 bijkomende lokalen bovenop de paviljoenklassen van de vrije basisschool Sint-Pieterscollege in de Leopold I-straat 307 werden deze feestelijk geopend.

Op 23 oktober 2018 werden we er, samen met minister Vanhengel, verwelkomd door honderden enthousiaste leerlingen. Nadat twee leerlingen het bouwverhaal brachten, zongen ze uit volle borst hun schooljaarlied.

Kom, we gaan,
trek je schoenen aan!
Want we gaan spontaan
op wereldreis.
Heel het leven is
een belevenis.
Ja, ook in onze nieuwe klassen
gaan we beslist
samen op wereldreis

 

SPORTZAAL CAMPUS SPOOR WEST

Hoewel de leerlingen van de vrije basisschool SPES, van de Cardijnschool en van de nijverheidstechnische opties van het Sint-Guido-Instituut reeds vanaf 1 september 2018 gebruik maken van hun nieuwe sportzaal was het wachten tot vrijdag 26 oktober 2018 vooraleer deze prachtsportzaal feestelijk geopend werd.

Ondertussen maken reeds meer dan 10 sportverenigingen buitenschools gebruik van deze nieuwe sportzaal. Eén contactpersoon: Evelien De Gieter, 02 520 05 72.

 

CAMPUS ROUPPE

Op 12 december 2013 kocht de vzw Sint-Goedele Brussel dit kantoorgebouw over. Op deze wijze wou de vzw Sint-Goedele Brussel zich verzekeren van een vaste stek voor het grootste Vlaams centrum voor volwassenenonderwijs in het centrum van zijn hoofdstad nabij 2 treinstations en een groot kruispunt van openbaar vervoer. Het was toen reeds duidelijk dat dit kantoorgebouw dringend verbouwd zou moeten worden voor een zich steeds meer sterk ontwikkelend onderwijslandschap.

Terwijl heel wat cursisten en hun docenten al maanden hun intrek genomen hadden in het kantoorgebouw op het Solvayplein 4 te Schaarbeek nabij het Noordstation bleef het voor de directeur van het CVO Lethas aftellen op de uiteindelijke start van de bouwwerkzaamheden op het Rouppeplein.

Op 24 mei 2018 was het eindelijk zover: de nv Artes Roegiers startte de werfinrichting.

Er wordt gewerkt in 2 fases ; het einde van de eerste fase in het torengebouw aan het Rouppeplein wordt verwacht op het einde van dit schooljaar terwijl het hele gebouw gerenoveerd zal zijn ten laatste op 1 september 2020.

Op 6 november 2018 waren we getuige van een spreekwoordelijke eerstesteenlegging. Voorafgaand had minister Vanhengel kennis gemaakt met de cursisten van CVO Lethas en van Intec en hun verscheidenheid.

Door deze verbouwingswerken kan de samenwerking tussen CVO Lethas, Intec Brussel en de Leerwinkel Brussel van Campus Rouppe nog meer uitgroeien tot een eigentijdse Brede School voor volwassenen.

 

Terug naar boven

De zesdes van het Sint-Jozefscollege praten samen met minister Reynders over Europa

 Op 22 november hield de klas 6Br (6 wetenschappen-wiskunde, 6 Latijn-wiskunde en 6 Grieks-wiskunde) van het Sint-Jozefscollege in Sint-Pieters-Woluwe de duimen omhoog voor de EU. Ze waren immers door de minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in het Egmontpaleis in Brussel uitgenodigd om over Europa te discussiëren.

De zesdes van het Sint-Jozefscollege kozen voor het migratiebeleid als thema. Ze leerden niet alleen veel bij over het migratie-akkoord van Marrakesh, maar gingen ook zelf in debat met leeftijdsgenoten uit gans Vlaanderen.

Moeilijke onderwerpen werden niet uit de weg gegaan. Pittige discussies over het migratiebeleid werden gevoerd waarbij de leerlingen van het Sint-Jozefscollege op een respectvolle manier hun persoonlijke visie op de problematiek aan zesdes uit andere scholen gaven.

Vervolgens kon elke klas in de wereldberoemde glazen zaal minister Reynders interpelleren met een beleidsvraag die ze vooraf op school hadden voorbereid.

Ilias Begdouri Achkari van het Sint-Jozefscollege beet de spits af en vroeg de minister waarom België minderjarigen opsluit in gesloten instellingen. Is dat dan niet illegaal? Uitgebreid lichtte de minister het Belgische en Europese beleid toe.

Minister Reynders was duidelijk geïnteresseerd in de meningen en de ideeën van de leerlingen van het Sint-Jozefscollege. Tijdens de middaglunch zocht hij hen op om uitgebreid tijd te maken voor een informele babbel. Niet alleen het migratiebeleid maar ook thema’s zoals de Brexit en Brussel passeerden de revue. Het werd een boeiend gesprek over de actualiteit.

De zesdes stelden dit duidelijk op prijs. En, uiteraard maakten ze maar wat graag van de gelegenheid gebruik om ook selfies met de minister te nemen en hun handtekeningencollectie verder uit te breiden…

Terug naar boven

Kinderopvang breidt zich fors uit

 

De vzw Sint-Goedele Brussel is momenteel organisator van 7 kinderopvanglocaties in 6 Brusselse gemeenten:
 • De Boomhut, Roodebeeksesteenweg 586 te Sint-Lambrechts-Woluwe;
 • De Hummeltjes, Haeckstraat 61 te Sint-Jans-Molenbeek;
 • De Kollebloem, Generaal Fivéstraat 38 te Etterbeek;
 • De Waterlelie, Bloeistraat 37 te Anderlecht;
 • De Zinnekes, Molenbeeksestraat 173 te Brussel;
 • Harlekijntje, Jan Tiebackxstraat 13 te Jette;
 • Scheutje, Ninoofsesteenweg 337 te Anderlecht.
En vanaf 1 januari 2019 komen er 3 kinderopvanglocaties bij:
 • Kids, Guillaume de Greeflaan 1/45 te Jette;
 • Kiekeboe 1, Denemarkenstraat 15 te Sint-Gillis;
 • Kiekeboe 2, Garibaldistraat 20 te Sint-Gillis.

Terug naar boven

16 miljoen euro voor bouw Brusselse scholen

 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) keurde vandaag, op initiatief van minister Guy Vanhengel, de financiering goed van zes bouwprojecten van Nederlandstalige scholen in Brussel. Deze investering van 16 miljoen euro is goed voor maar liefst 885 bijkomende plaatsen in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel.

En opnieuw is de vzw Sint-Goedele Brussel, met 2 van haar basisscholen, betrokken bij deze bouwprojecten:

 • 1.810.000 euro voor de vrije basisschool Angelusinstituut in Sint-Lambrechts-Woluwe – nadat de volledige basisschool in tijdelijke modules werd ondergebracht, worden de oude schoolgebouwen gesloopt, waarna op de site een dubbele basisschool en een kinderdagverblijf zal worden gebouwd, dit met cofinanciering van de Vlaamse Gemeenschap en een tussenkomst van staatssecretaris Debaets, in het College van de VGC, bevoegd voor kinderopvang. De infrastructuur zal een pilootproject Educare mogelijk maken.
 • 450.000 euro voor de vrije basisschool Sint-Lutgardis in Ganshoren – met grondige renovatie en nieuwbouw wordt deze basisschool verdubbeld, met cofinanciering van de Vlaamse Gemeenschap.
Naast bovenvermelde basisscholen van de vzw Sint-Goedele Brussel ontvangen volgende basisscholen van de VGC een investeringssubsidie of een principeakkoord tot financiering:
 • de gemeentelijke basisschool Windekind in Sint-Jans-Molenbeek;
 • de gemeentelijke basisschool Everheide in Evere;
 • de vrije basisschool.Imelda in Sint-Jans-Molenbeek;
 • de vrije basisscholen Champagnat en Heilige Familie in Schaarbeek.
Hiermee bevestigt de Vlaamse Gemeenschapscommissie dat het bouwen van scholen haar grootste prioriteit is.

Terug naar boven

De leerlingenraad maakt van het Sint-Jozefscollege een Rode Neuzenschool

 ‘Zorgen dat leerlingen zich als een vis in het water voelen’ is een bekende slogan van het Sint-Jozefscollege in Sint-Pieters-Woluwe.

Ook de leerlingenraad draagt deze slogan hoog in het vaandel en participeerde om deze reden enthousiast aan de Rode Neuzenactie.

Op vrijdag 10 en 23 november verkochten de leerlingen warme chocomelk ten voordele van de Rode Neuzenactie. En, ja hoor: ook SJC werd officieel erkend als Rode Neuzenschool!

Samen met heel Vlaanderen zamelen de leerlingen in SJC geld in om psychische problemen bij jongeren op school aan te pakken.

Via dit engagement voor het goede doel maakt de leerlingenraad aan iedereen duidelijk hoe belangrijk ze het mentaal welzijn en welbevinden van jongeren vindt.Maar, hun actie beperkte zich niet tot geld inzamelen alleen…

Voor de leraren van de 1ste graad ontwikkelden Elien, Illias, Elisa, Kiana, Chloé, Aubry en Claire een waar lespakket dat de leraren konden uittesten tijdens de lessen ‘Samen leren, samen leven’. Het meest fier zijn ze ongetwijfeld op het zelf gemaakte spel ‘Codekrakers’ waarbij de hele klas telkens de volgende opdracht kreeg:

‘Thomas heeft mentale problemen en zit vast in zijn brein. Probeer samen met de hele klas aan de hand van 5 opdrachten de code te kraken en bevrijd Thomas zo uit zijn brein.’

De leerlingenraad hoopt de leerlingen via dit spel te laten inzien dat het belangrijk is om vooral te praten als je problemen hebt. Proficiat aan de leerlingenraad met dit mooi initiatief!

Terug naar boven

IN MEMORIAM

We vernemen het overlijden van ‘Lieve’ De Byser, mevrouw Paternoster, oprichtster van ‘De Kollebloem’, de eerste vrije en Vlaamse peutertuin en kinderkribbe van Brussel.

De Raad van Bestuur en het Directiecomité van de vzw Sint-Goedele Brussel, als nieuw organiserend bestuur van bovenvermeld kinderdagverblijf, bieden haar kinderen hun innige deelneming aan.

We zullen haar blijvend herinneren als een bijzondere dame met een groot hart voor Brussel en met een vechtersmentaliteit om de Vlaamse Brusselaars een juiste plaats te geven in hun hoofdstad.

Zij was een monument van de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel en hiervoor blijven we haar dankbaar.

Terug naar boven

16 oktober 2018 - EEN EERLIJKE KANS

 

De leden van het Platform Kansarmoede kwamen op 16 oktober 2018 voor de eerste keer samen. Albert Janssens en Daniël Trimbos (auteurs van “Een eerlijke kans. Basisonderwijs voor kinderen in kansarmoede”) gaven een inspirerende en bij momenten aangrijpende uiteenzetting over kinderen die opgroeien in kansarmoede en welke gevolgen dit heeft op hun leren. De leden van het platform zijn na een reflectiemoment naar hun instelling vertrokken met enkele acties in hun hoofd om actiever op in te zetten als persoon en in hun instelling.

 

Terug naar boven

3 oud-leerlingen samen in één ploeg op het WK voetbal

 

Dat het Sint-Guido-Instituut, één van de secundaire scholen van de vzw Sint-Goedele Brussel, niet enkel het grootste aantal leerlingen telt van het Nederlandstalig onderwijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar ook op 1 september 2018 van start gaat met een Tienerschool op de site van de voormalige kerk van Scheut, is ondertussen ruim gekend.

Maar daarenboven is het de enige school op onze planeet die 3 oud-leerlingen in éénzelfde ploeg stuurt naar het wereldkampioenschap voetbal 2018 in Rusland.

Uiteraard is Romelu gekend van de school van Lukaku maar ook Leander Dedoncker en Youri Tielemans behaalden er hun diploma secundair onderwijs.We wensen hen veel succes op weg naar… de wereldtitel?

 

Terug naar boven

De slimste school

 

Ja hoor, voor de tweede keer op rij mag Sint-Guido-Instituut zich "De Slimste school van Brussel" noemen. De winnaars van 2016 hebben hun titel met een jaar verlengd en ook onze tweede ploeg deed het super en behaalde de 9de plaats. Sint-Guido-Instituut: slimste school van Brussel. We hadden ook niets anders verwacht.

 


 

Terug naar boven

Zin in leren, zin in leven (ZILL)

 

Op 17 mei 2018 kregen de leerkrachten van de basisscholen van de pedagogische eenheid Woluwe en Ganshoren tijdens een personeelsvergadering een introductie in ZILL, het nieuwe leerplan voor het katholieke basisonderwijs. Ze zijn nu klaar om er volgend schooljaar intensief mee aan de slag te gaan.

 

 

Terug naar boven

De basisschool van het Sint-Pieterscollege is klaar voor ZILL!

 

 

Tijdens de pedagogische studiedag van 23 mei 2018 werden de leerkrachten van de vrije basisschool Sint-Pieterscollege voor de laatste keer dit schooljaar ondergedompeld in Zin in leren, Zin in Leven. In september gaan zij met het nieuwe leerplan aan de slag.

De krachtlijnen van ZILL werden opgefrist en door de verschillende groepjes verwoord in volgende zinnen.

De school bepaalt zelf hoe ze aan de slag gaat met ZILL en zet daarbij het kind centraal. Overleg is nodig! ZILL is een samenhang tussen ontwikkelingsdoelen en eindtermen, en zorgt daarbij voor een vlotte overgang naar het secundair onderwijs.

De school werkt aan kwaliteitsvol onderwijs om tot een harmonische ontwikkeling te komen van het kind. Ieder benut hierbij zijn eigen latelenten met als fundament de katholieke dialoogschool.

Wij als katholieke basisscholen kiezen bewust voor kwaliteitsvol onderwijs. We streven de katholieke waarden na die het fundament vormen van onze opvoeding waarnaar we leven en leren. Zill zorgt voor de harmonische ontwikkeling van elk kind.

Als katholieke basisschool ben je eigenaar van het leerplan, waarbij je streeft naar kwaliteitsvol onderwijs en een harmonische ontwikkeling van elke leerling.

Wij als katholieke basisscholen vormen met onze opdrachten het fundament van de harmonische ontwikkeling waarin elke leerling centraal staat. De school is eigenaar van het leerplan en streeft naar kwaliteitsvol onderwijs waarin ZILL de leidraad vormt.

 

 

Een eigen huis, waarbij alle vergunningen in orde zijn. Een huis waar ieder zijn eigen zelfingerichte ruimte zonder muren heeft. Een stevig huis dat kan evolueren tot een echt thuis.

In een katholieke basisschool staat de harmonische ontwikkeling van elk kind centraal. De school is verantwoordelijk om te streven naar kwaliteitsvol onderwijs. ZILL is hierbij de leidraad.

Verder focusten we ons op het focus-verhaal. We vergeleken het met een bongo-bon. Wijzelf en onze valies zijn te vergelijken met de leerlingen op onze school, onze verblijfplaats vergeleken we met de context van onze school en onze reisgids die we mee hebben, met het leerplan. Wat we precies willen doen op een bepaalde dag van onze reis zal door deze drie factoren bepaald worden en op sommige dagen weegt het ene misschien harder door dan het andere.

 

 

Ook op school bepalen soms de leerlingen, soms de context en soms het leerplan waar we precies onze focus op zullen leggen.

 

 

Het laatste deel van de voormiddag gingen de kleuterleerkrachten aan de slag met onderwijsarrangementen voor hoeken of thema’s en de leerkrachten van de lagere school startten met het uitwerken van onderwijsarrangementen voor schoolgebonden activiteiten, als de koffiestop, openluchtklassen, schoolfeest, …

 

Terug naar boven

Zeven…

 

Als kleuter werd Sneeuwwitje omringd door ZEVEN dwergen.

De ZEVEN sacramenten, ZEVEN hoofdzonden en ZEVEN werken van barmhartigheid tonen duidelijk aan dat ZEVEN steeds een heilig getal geweest is.

Maar ook de wereldlijke geschiedenis kent ZEVEN wereldwonderen.

En Bots vraagt zich reeds lang af wat we zullen drinken ZEVEN dagen lang.

Geen wonder dat ook de vzw Sint-Goedele Brussel de voorbije maanden en weken ZEVEN WERVEN telde. Ze worden hieronder in beeld gebracht!

SPORTZAAL CAMPUS SPOOR WEST

ACH Bouw werkt ijverig verder aan de sportzaal in de Verheydenstraat. Nu het gebouw onder dak is wordt alles in het werk gesteld om de 3 sportzalen nog voor het bouwverlof te voorzien van de nodige technische installaties. In elk geval zullen de leerlingen van de vrije basisschool SPES, van de Cardijnschool en van de nijverheidstechnische opties van het Sint-Guido-Instituut vanaf 1 september 2018 over een prachtsportzaal kunnen beschikken.

 

 

 

Ondertussen werden de blauwe sportvloer en de vele sporttoestellen reeds besteld.

Uiteraard zal deze sportzaal ook buiten de schooluren opengesteld worden. Eén contactpunt: Evelien De Gieter, 02 520 05 72.

 

 

 

DE WATERLELIE BEREIDT ZICH VOOR OM BEZIT TE NEMEN VAN DE PASTORIJ VAN NEERPEDE VAN WELEER

Zoals u kan zien, vorderen de werken voor een nieuw gebouw voor het kinderdagverblijf ‘De Waterlelie’ goed. De voorbije dagen werden alle nutsvoorzieningen aangesloten en werden de lokalen voorzien van het noodzakelijk meubilair.

 

 

De verhuis naar de nieuwe infrastructuur is dan ook gepland op donderdag 17 en vrijdag 18 mei e.k. en onze baby’s, kruipers, peuters en kinderbegeleiders zullen vanaf dinsdag 22 mei 2018 bezit nemen van hun nieuw verblijf.

 

 

 

De feestelijke opening, in aanwezigheid van staatssecretaris Bianca Debaets is gepland op donderdag 14 juni 2018 om 17 uur.

Heel wat aandacht werd geschonken aan de buitenspeelruimte. Onze kinderen zullen voorzeker dagelijks in contact komen met de groene natuur van de Brusselse ‘groentetuin’.

 

 

EEN EERSTE UITBREIDING VOOR DE VBS SINT-PIETERSCOLLEGE

Op 19 maart 2015 kende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vzw Sint-Goedele Brussel een stedenbouwkundige vergunning toe voor het bouwen van 2 bijkomende lokalen bovenop de paviljoenklassen van de vrije basisschool Sint-Pieterscollege in de Leopold I-straat 307. Deze bouwvergunning werd op 22 december 2016 voor 2 jaren verlengd

 

 

En op maandag 12 februari 2018 was het zover: de bouwonderneming nv Nelis Bouwonderneming te 2280 Grobbendonk startte met de bouwwerken. Aangezien de voorziene tijdsduur van de werken 180 werkdagen bedraagt, zullen ook de leerlingen van de basisschool van het Sint-Pieterscollege vanaf 1 september 2018 over bijkomende klaslokalen kunnen beschikken.

DE UITBREIDING VAN DE VBS SINT-MICHIELS LOOPT VERTRAGING OP

Op maandag 8 januari 2018 startte de nv Van Poppel met de verbouwing van een handelsruimte en 2 bovenliggende appartementen voor de uitbreiding van de VBS Sint-Michiels. Ze werden echter heel snel geconfronteerd met de aanwezigheid van asbest waarna het hele poos duurde vooraleer Leefmilieu Brussel de toestemming gaf om het asbest te verwijderen. Ook het afsluiten van de nutsvoorzieningen nam administratief heel wat tijd in beslag.

Ondertussen is het gebouw afgebroken en zijn de graafwerken begonnen voor het onderschroeien van de aangrenzende gebouwen en voor het aanleggen van de riolering.

 

 

We verwachten dat leerlingen en leerkrachten na nieuwjaar bezit zullen kunnen nemen van hun bijkomend schoolgebouw.

EN OP 24 MEI IS HET DE BEURT AAN HET ROUPPEPLEIN

Terwijl heel wat cursisten en hun docenten al maanden hun intrek genomen hadden in het kantoorgebouw op het Solvayplein 4 te Schaarbeek nabij het Noordstation bleef het voor de directeur van het CVO Lethas aftellen op de uiteindelijke start van de bouwwerkzaamheden op het Rouppeplein. Op 30 maart ll. werden de werken gegund aan de nv Artes Roegiers. Hieronder vindt u een voorsmaakje.

 

 

LAATSTE FASE VERBOUWING VBS LUTGARDIS

De gemachtigd ambtenaar van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting kende de vzw Sint-Goedele Brussel op 14 februari 2017 een stedenbouwkundige vergunning toe voor het energetisch en brandtechnisch verbouwen van het bestaande schoolgebouw en het uitbreiden van de refter aan de achterzijde op het niveau -1.

Na een onderhandelingsprocedure werden de werken gegund aan de nv Troubleyn te 9230 Wetteren. De laatste fase van de verbouwings- en uitbreidingswerken ten gunste van de vrije basisschool Lutgardis te Etterbeek zullen dan ook op vrijdag 1 juni 2018 van start gaan. Het einde van de werken is voorzien omstreeks eind april 2019 waarna deze basisschool eindelijk zal beschikken over een zo lang verwachte sportzaal.

EN DAN IS ER NOG DE TIENERSCHOOL

Wellicht bent ook u op de hoogte van de eerste Brusselse Tienerschool die op 1 september 2018 op de site van de kerk van Scheut van weleer de deuren zal opengooien.

Een enorme uitdaging voor de nv Jan De Nul aan wie de werken toevertrouwd werden als men weet dat het startbevel pas op 12 februari 2018 kon gegeven worden.

De eerste fase omvat het schoolrijp maken van de toenmalige kerk en de ruimten eronder. Hieronder vindt u enkele beelden van de grootse werkzaamheden. In elk geval wordt er dag in dag uit met man en macht gewerkt.

Ondertussen stroomt de Tienerschool stilaan vol met enthousiaste tieners.

 

 

Terug naar boven

Teamdag zorgcoördinatoren basisonderwijs

 

Op 23 april kwamen de zorgcoördinatoren van de basisscholen samen voor hun jaarlijkse teamdag. In de voormiddag bezochten ze het vertrouwenscentrum kindermishandeling in Brussel. Na een gezellige lunch wandelden ze door Brussel en hielden halt bij enkele sociale en culturele beziens- en wetenswaardigheden. Het was een geslaagde dag.

 

Terug naar boven

Solar Olympics in Leuven
Het Sint-Jozefscollege valt in de prijzen

 

Tijdens het afgelopen schooljaar konden geïnteresseerde leerlingen van het Sint-Jozefs-college van Sint-Pieters-Woluwe tijdens de middagactiviteiten hun passie voor STEM verder verkennen. Enkele groepjes leerlingen ontwierpen onder begeleiding van de heer K. Anthonis een aantal gadgets die werken op zonne-energie.

 

 

Twee groepjes leerlingen namen op woensdag 9 mei zelfs deel aan de finale van de Solar Olympics in Groep T in Leuven. Drie meisjes van het eerste en vijfde jaar ontwikkelden samen een butlerrobot die hun leraar ten gepaste tijde een drankje bracht.

 

 

 

De Junior-Jefkes, drie jongens van 1ste leerjaar A (moderne wetenschappen), construeerden tijdens hun middagpauzes een ware massagerugzak. De leraren konden de rugzak uittesten en genieten van een zalige rugmassage.

 

 

De Junior-Jefkes werden door de jury van Groep T beloond met de budgetprijs. Het schoolbestuur en het Sint-Jozefscollege zijn bijzonder fier op de prestaties van beide teams en feliciteren Lars, Alejandro, Jens en hun leraar de heer K. Anthonis van harte met hun welverdiende prijs!

 

Terug naar boven

Een pluim voor…

 

Op donderdag 15 maart 2018 organiseerde men in Vlaanderen en Brussel de Dag van de Zorg, een opendeurdag voor de kinderopvang. In 270 kinderopvanginitiatieven kon men een kijkje nemen achter de schermen (innovatieve ontwikkelingen, knowhow en kwaliteit). Uiteraard namen ook de kinderopvanglocaties van de vzw Sint-Goedele Brussel hieraan deel.

Dagelijks worden 311 baby’s, kruipers en peuters opgevangen door 59 begeleiders. Ze worden niet alleen opgevangen maar krijgen doorheen de dag de beste zorg, warmte en geborgenheid. Niet alleen de begeleiders zorgen voor de dagelijkse pedagogische zorg. Zij worden op hun beurt ondersteund door een leidinggevende en/of beleidsmedewerker, die zorgen voor de dagelijkse coördinatie zodat de opvang voor elk kindje vlot blijft verlopen.

We riepen de ouders dan ook op om hen op deze Dag extra te danken voor hun dagelijkse deskundige inzet door onderstaande “pluim” in te vullen en hem omhoog te hangen in de inkomhal van de crèche.

Daarenboven werden de ouders van ‘De Kollebloem (Etterbeek)’ uitgenodigd om actief deel te nemen aan deze Dag van de Zorg. De hele dag door werden er sessies georganiseerd rond ‘taal en beweging’. Zo kwamen de leerlingen van het 5de leerjaar van de naburige Lutgardisschool voorlezen aan de peuters, kon men deelnemen aan een turnactiviteit met de LO-leraar van de Lutgardisschool en kwamen enkele leerlingen van het 5de en 6de leerjaar spelen met de kruipertjes.

 

 

En als kers op de taart konden de ouders deelnemen aan een sherborne-workshop!

Uiteraard kwam ook staatssecretaris Bianca Debaets, bevoegd voor de Nederlandstalige Brusselse kinderdagverblijven, onze kinderbegeleiders een pluim geven!

 

Gelieve deze pluim te voorzien van een tekst waarin u meldt waarom de medewerkers van uw kinderopvanglocatie deze pluim verdienen en hem vervolgens uit te knippen en te bezorgen aan de complimentenhoek van uw kinderdagverblijf!

 

Terug naar boven

Tienerschool: zachte schakel tussen basis en secundair

September 2018 opent een tienerschool de deuren in Brussel. Tot dan werken bouwvakkers aan het schoolgebouw, leraren aan visie en aanpak. Want meer nog dan een oude kerk ombouwen tot een gloednieuw schoolgebouw, timmert de tienerschool aan de infrastructuur van onderwijs. Leraren Winnie en Marleen vertellen waarom ons onderwijs tienerscholen nodig heeft.

De tienerschool wil vanaf september 2018 voor Brusselse leerlingen de overstap verzachten tussen basisonderwijs en secundair. De klassieke opdeling 6 jaar basisonderwijs, 6 jaar secundair maakt plaats voor 4 jaar basis-, 4 jaar tienerschool en 4 jaar secundair. De tienerschool kan dat omdat het een vestigingsplaats van een bestaande lagere school (voor 5 en 6 basis) combineert met een vestigingsplaats van een secundaire school (voor 1 en 2 secundair).

“De breuk tussen lager en secundair is hemelsbreed. Van 1 juf naar 10-tallen leraren, van de oudste op de speelplaats tot het groentje tussen stoere kerels, van veilige vriendengroep over een stresserende studiekeuze naar een nieuwe klasgroep. Met de tienerschool willen we stabiliteit brengen in die cruciale, verwarrende tienerjaren”, vertelt Winnie, leraar 1ste graad.

Samen met Marleen, leraar 6de leerjaar basisschool, en andere collega’s die vanaf september lesgeven op de tienerschool, tekent ze de didactische plannen. Elk vanuit hun eigen perspectief voelen Marleen en Winnie de nood voor een multiculturele tienerschool voor kinderen van 10 tot 14 jaar.

 

   
       
Winnie – leraar secundair: “Door de tienerschool moeten kinderen geen allesbepalende studiekeuze maken op hun twaalfde, net op het moment dat ze puberen”

 

 

Waarom is er nood aan een tienerschool? Welke argumenten zie je vanuit de basisschool?

     Marleen: “Leraren secundair benutten soms te weinig wat leerlingen al opgestoken hebben in de basisschool. Vaak weten ze dat gewoon niet. ‘Alles wat je geleerd hebt in het lager mag je nu vergeten’, horen mijn leerlingen soms. Alsof ze een wit blad zijn. Terwijl ik ze een pak strategieën en kennis meegeef om sterk te staan in het secundair en in het leven. Maar als je daar niet op verder bouwt …”

“Toegegeven, ook wij kennen het secundair soms onvoldoende. En de leerplannen zijn ook niet op elkaar afgestemd. We delen geschiedkundige periodes anders in. Benoemen ze anders. Idem voor wiskunde: de termen verschillen soms. Zo maken we het de kinderen hopeloos moeilijk bij de overstap. Totaal onnodig. Op de tienerschool stemmen we dat allemaal perfect op elkaar af.”

“Nog belangrijker: mijn zesdejaars houden van een veilige, stabiele klas waarin ze zich goed voelen. Dat voel ik aan alles. ‘Is het al januari, juf? Het schooljaar gaat zo snel. Ik wil nog niet weg.’ En als juni nadert: ‘Zal ik aanvaard worden, zullen grote jongens me pesten, zit de school vol strenge leraren’.”

“Van het leerniveau liggen ze nauwelijks wakker. Van de veiligheid des te meer. De tienerschool waarborgt die. Kinderen tussen 10 en 14 zitten samen op een school. Een team van 4 à 5 leraren begeleidt ze 4 jaar lang. In de fase waarin kinderen worstelen met hun identiteit, voelt een tienerschool niet als een vijandige plek, maar wel als een warme thuis met leeftijdsgenoten.”

 

En als leraar in het secundair? Welke problemen lost een tienerschool op?

     Winnie: “In het lager leren kinderen vaak via actieve werkvormen, groepswerk en zelfstandig werk. In het secundair moeten ze veel vaker stilzitten op hun bank en luisteren. Alsof hoe ze leerden, plots niet meer nuttig is. Door die brede breuklijn vinden te veel leerlingen pas na een semester hun draai. Andere verliezen al vroeg in het secundair hun motivatie en haken af. Vooral kinderen die in het lager al negatieve schoolervaringen hadden, raken klem in een neerwaartse spiraal als het in het secundair niet meteen lukt.”

“Door de veilige sfeer, vaste leraren per groep en de themawerking van een basisschool over te nemen in de tienerschool maken we de overstap zachter. En we dwingen ze niet om als 12-jarige een allesbepalende studiekeuze te maken, net op het moment dat ze puberen. Dat leraren en leerlingen elkaar 4 jaar lang door en door leren kennen, zal kinderen helpen om op hun 14de de juiste richting te kiezen voor de tweede graad secundair.”

 

Wat verandert er voor jou als leraar?

     Winnie: “Veel. Mijn vak bestaat niet meer en gaat in een themawerking samen met andere vakken. Ik zal dan wel expert geschiedenis zijn, maar moet mijn comfortzone vaak verlaten om leerlingen individueel of in kleine groepjes te begeleiden bij wiskunde of natuurwetenschappen. Om ze bij proefjes bij te staan, moet ik me bijschaven. Alles gebeurt wel in co-teaching met een vakleraar. Die bewaakt inhoudelijk de kwaliteit van de lessen.”

     Marleen: “Thematisch werken zit in mijn vingers. Een leraar uit de basisschool is van alle markten een beetje thuis, maar collega’s uit het secundair zijn zo gefocust op hun vak dat ze voor extra diepgang zorgen. Naar die samenwerking kijk ik uit.”

     Winnie: “Ook onze opdracht verandert. We zullen 38 uur op school rondlopen. Groepjes leerlingen begeleiden en instructie geven. Maar we houden als mentor ook tweewekelijks individuele feedbackgesprekken met onze leerlingen en bereiden in kleine teams onze thema’s samen voor.”

 

   
       
Marleen – leraar basisonderwijs: “Een leraar secundair ziet ook wanneer een kind miserie heeft, maar vindt door de snelle opeenvolging van lessen en klassen geen tijd om te praten”

 

 

Een focusgroep van leraren uit basis en secundair werkt alles uit. Wat hebben jullie van elkaar geleerd?

     Winnie: “Leraren uit het basisonderwijs kennen hun leerlingen door en door. Ze zijn ook de eerste lijn voor zorg. Dat trekt me enorm aan, want leerlingen worden daar zoveel beter van.”

     Marleen: “Ik dacht dat voor leraren secundair de leerstof of het vak primeerde boven de leerlingen. Het valt me op dat de mens achter de leraar secundair zich daar niet goed bij voelt. Die ziet ook wanneer een kind miserie heeft, maar vindt door de snelle opeenvolging van lessen en klassen geen tijd om te praten. Nu weet ik dat we allebei hetzelfde willen: het allerbeste voor elk kind. In de tienerschool krijgen ook leraren uit het secundair daar tijd voor.”

 

Welke aandachtspunten zien jullie voor de tienerschool?

     Winnie: “De tienerschool zal multicultureel zijn of niet zijn. Als we claimen het Brusselse probleem van schooluitval mee aan te pakken, moet onze tienerschool met zijn leerlingenpopulatie de wijk weerspiegelen. En niet alleen de blanke midden- of hogere klasse bereiken.”

     Marleen: “Klopt. Die groep toont wel als eerste zijn interesse in een nieuw onderwijsconcept. Maar lesgeven in Brussel doe je voor de ketjes, voor de diverse klasgroepen met kwetsbare kinderen. Ik zou het nooit anders willen.”

 Bart De Wilde
Bron: Klasse

 

Terug naar boven

Cardijnschool = De Strafste School!?

 

Op donderdag 3 mei weten ze bij MNM wie dé Strafste School 2018 wordt, met een radiofeest en alle grote sterren van het moment, live op de speelplaats van De Strafste School 2018…
De Cardijnschool is alvast bij de finalisten. Hieronder zie je onze filmpjes.

 

 

 

 

Terug naar boven

Buitenspeeldag Etterbeek - Elsene

 

De kinderen van de vóór- en naschoolse opvang van de vrije basisschool Lutgardis nam vorige week deel aan de Buitenspeeldag in Etterbeek en Elsene. De hele namiddag palmden ze de straten in. Er werden verschillende activiteiten aangeboden door de Brede Schoolpartners van Etterbeek en Elsene. Enkele ouders van de Lutgardisschool en animatoren van het speelplein 'De Groene Vijver' stonden mee in om onze kinderen een topnamiddag te bezorgen.

 

Terug naar boven

Paasontbijt

 

Op dinsdag 27 maart 2018 werd in de basisschool voor buitengewoon onderwijs SPES een groot paasontbijt georganiseerd voor de leerlingen. Hieronder enkele sfeerbeelden!

 

Terug naar boven

Hoog bezoek!

 

Op 5 december brachten Sinterklaas en zijn twee zwarte pieten een bezoek aan de VBS Sint-Pieterscollege. Gelukkig zijn al de kleuters en leerlingen braaf geweest, want de Sint had voor iedereen een cadeautje mee. Iedereen heeft ook heel mooi gezongen voor de Sint, dat vond hij heel leuk. Bedankt Sinterklaas en tot volgend jaar!

    

      

 

Terug naar boven

Klasdoorbrekend knutselen

 

Op vrijdag 27 oktober vond in de VBS Sint-Pieterscollege onze eerste klasdoorbrekende muzische dag van dit schooljaar plaats. De leerlingen konden kiezen uit allerlei workshops die verband hielden met verhalen uit de hele wereld. De leerlingen werden ondergedompeld in verschillende culturen: ze leerden vreemde liedjes, maakten allerlei knutselwerkjes, leerden traditionele dansen, leerden schrijven in een vreemd schrift, …

   

   

 

Terug naar boven

Naar de Plantentuin van Meise

 

Op 23 oktober reden de leerlingen van 5 en 6 van de VBS Sint-Pieterscollege met de lijnbus naar de plantentuin te Meise. Daar kregen ze uitleg over de werking in de serres en ze mochten een chlorofhytum planten. Ze maakten kennis met Bart de bosbouwer en mochten meehelpen met het opruimen van het bos. Het bezoek aan de serres was heel speciaal. Ze maakten kennis met tropische planten die ze nog nooit eerder hadden gezien.Ze konden gezellig samen hun picknick opeten. Er was ook nog een speelbos en ze leerden over de herfst. Daarna reden ze met de bus terug naar Brussel.

 

Terug naar boven

Voorleesweek

 

Tijdens de voorleesweek in de VBS Sint-Pieterscollege kwamen verschillende mama’s een boekje voorlezen in hun moedertaal. Hieronder enkele foto’s… Dank aan alle mama’s die kwamen voorlezen! 

Terug naar boven

Naar het aquarium van Brussel

 

Op 17 oktober trokken de leerlingen van 2C en 2D van de VBS Sint-Pieterscollege naar het aquarium in Koekelberg. De kinderen leerden over verschillende vissen, maar ook over kikkers, salamanders enzovoort. Het was een leerrijke voormiddag waar de kinderen duidelijk van hebben genoten.

 

Terug naar boven

Dierententoonstelling

 

De leerlingen van 2B van de VBS Sint-Pieterscollege organiseerden een heuse dierententoonstelling in hun klas: er werd een dierenquiz gehouden, de leerlingen vertelden allerlei interessante weetjes over dieren en er werden prachtige knutselwerkjes getoond. De ouders van de leerlingen kwamen op bezoek en beleefden een heel leerrijke namiddag. Bedankt aan de dierenkenners van 2B!

Terug naar boven

Naar de Chocoladefabriek

 

Begin oktober trokken de leerlingen van 5B van de VBS Sint-Pieterscollege naar de chocoladefabriek van Côte d’ Or in Halle. Ze leerden er alles over de geschiedenis van de chocolade. Als kers op de taart mochten ze hun eigen chocoladereep maken. En dat het gesmaakt heeft….Terug naar boven

Herfst… naar het bos!

 

Tijdens de maand oktober trokken verschillende klassen van de VBS Sint-Pieterscollege naar het bos om er de herfst in al zijn geuren en kleuren te ontdekken.

 

Terug naar boven

Veldloop

 

Op 28 september nam de VBS Sint-Pieterscollege deel aan de veldloop georganiseerd voor alle scholen uit de Stad Brussel. De leerlingen gaven het allerbeste van zichzelf, een dikke proficiat daarvoor! Een speciale vermelding gaat naar Aissata Bah en Yassin Maghfour, zij wonnen allebei een medaille, een dikke bravo!

 

Terug naar boven

Kaatje, Biba en Loeba op bezoek

 

Op 26 september kregen we wel hele speciale gasten in de VBS Sint-Pieterscollege: niemand minder dan Kaatje, Biba en Loeba kwamen ons een bezoekje brengen. De kleuters van juf Eefje en juf Cindy mochten zelfs mee turnen met Biba en Loeba.

 

Terug naar boven

Scholenveldloop

 

Op 22 september nam de VBS Sint-Pieterscollege nze school deel aan de Jetse scholenveldloop. Al de leerlingen gaven het allerbeste van zichzelf. Verschillende leerlingen wonnen zelfs een medaille. Nogmaals een proficiat aan alle leerlingen voor hun fantastische inzet op deze leuke namiddag!

      

      

 

Terug naar boven

Vlaamse Gemeenschapscommissie bouwt samen met vzw Sint-Goedele Brussel een Tiener- en secundaire school in Schaarbeek

 

Omwille van het grote capaciteitstekort in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest engageerde de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) zich tot het creëren van nieuwe campussen voor het Nederlandstalig onderwijs.

Samen met de schooldirecties van de vzw Sint-Goedele Brussel en de vzw Heilige Familie, zal de VGC een nieuwe, multifunctionele campus ontwikkelen op de Gallaitsite. Deze is gelegen tussen de Gallaitstraat en de Vanderlindenstraat in Schaarbeek. Op deze campus zullen een nieuwe secundaire school voor 680 leerlingen, een tienerschool voor 240 leerlingen, een basisschool voor 220 leerlingen en een jeugdcentrum hun plek vinden.

Projectontwikkelaar THV Odebrecht-Vanhout Projects leverde samen met POLO Architects het winnende ontwerp in een concurrentiedialoog met opdrachtgever en gebruikers.

Het project is in vele opzichten uniek en biedt maximale ontwikkelingskansen aan de kinderen en jongeren die hier schoollopen. In de secundaire school wordt een breed curriculum aangeboden en via de uitbouw van een tienerschool wordt een zachte overgang voorzien tussen het basis- en het secundair onderwijs. De basisschool vormt het sluitstuk van dit brede school- concept.

In het jeugdcentrum vinden drie jeugdwerkingen onderdak: Chiro Schaarbeek, Ratatouille en Transfocollect.

Het geheel, met een oppervlakte van 21.700 m², is opgevat als een 'dorp in de stad' en heeft de ambitie om een campus te zijn op maat van de buurt. Op 1 september 2019 gaan de deuren van deze campus open. 

 

Terug naar boven

Een nieuw gebouw voor de Anderlechtse Groene School

 

Op 18 december 2015 kende de gemachtigde ambtenaar van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vzw Sint-Goedele Brussel een stedenbouwkundige vergunning toe voor het verbouwen van een bestaande school met wijziging van het volume en het slopen van een deel van het bestaande hoofdgebouw en van de achtergebouwen.

En op maandag 8 februari 2016, de eerste dag van de krokusvakantie, was het zover: de Algemene Bouwonderneming Peremans nv startte met de werfinrichting en de afbraakwerken.

Eind oktober 2016 werden de ruwbouwwerken beëindigd en 18 maanden na de start der werken, namen leerlingen en personeelsleden van De Groene School bezit van hun nieuw schoolgebouw.


Hiermee rondde de vzw Sint-Goedele Brussel een eerste uitbreidingsproject af in Anderlecht. Eerder werd er in het kader van de capaciteitsuitbreiding in het Brussels Nederlandstalig basisonderwijs reeds een nieuwe schoolinfrastructuur in gebruik genomen in Laken, Jette en Etterbeek.

En op woensdag 18 oktober 2017 kregen de leerlingen en personeelsleden van De Groene School hoog bezoek: minister Vanhengel kwam het nieuwe gebouw feestelijk openen.

Eerst verzorgden de algemeen directeur en de minister mooie en lovende toespraken. Daarna bezochten alle genodigden de verschillende lokalen van het nieuwe gebouw.


De kinderen zaten vol ongeduld op de minister en de genodigden te wachten. Tijdens het bezoek aan de klassen, kwam de leerkracht in de minister terug naar boven.

Op het einde van de rondgang onthulde de minister, samen met de algemeen directeur, een prachtige gedenkplaat, ontworpen door Nick Ervinck die ook zorgde voor het kunstwerk.

Tot slot werd iedereen uitgenodigd op een receptie met hapjes verzorgd door de Cardijnschool.


 

 

Terug naar boven

Voor de beginnende personeelsleden…

 

Tijdens het derde trimester van het schooljaar 2014-2015 organiseerden we een enquête bij de personeelsleden die tijdens de voorbije 3 jaren in dienst traden in één van onze instellingen. We peilden hierbij naar hun wensen en behoeften. Als rode draad in hun antwoorden kwam een tekort aan informatie aan het licht.

Het resultaat hiervan is dat we bij de aanvang van een nieuwe schooljaar/werkjaar alle nieuwe personeelsleden o.a. een infozakje met informatie over enkele Nederlandstalige Brusselse instellingen en over de vzw Sint-Goedele Brussel lieten geworden.

En op 23, 25 en 26 oktober 2017 organiseerden we voor alle nieuwe personeelsleden infomomenten. Op bovenvermelde dagen boden we hen een hele voormiddag van informatie en vorming aan.

Alle beginnende personeelsleden namen ook deel aan een voetrally met fotowedstrijd doorheen een typisch Brusselse buurt. Als opdracht kregen ze mee om onderweg foto’s te nemen die getuigen van de diversiteit van Brussel in mobiliteit, taal, religie, inwoner, voeding, etnische achtergrond, huisvesting en kledij.

Hieronder vindt u de foto’s van de winnende ploegen.Een greep uit de andere foto’s vindt u hieronder.

 

 

Terug naar boven

Omleidingsplan tijdens werken in de Verheydenstraat

 

Tussen 4 december 2017 en 27 februari 2018 is er, door herinrichtingswerken tussen de nummers 7 en 25A, in de Verheydenstraat geen verkeer mogelijk.

Dit betekent dat het verkeer dat Campus Spoor West wil bereiken dit zal moeten doen volgens de weg aangegeven op het bijgevoegd omleidingsplan. 

 

Terug naar boven

Leerlingen voor een dag journalist

  

 

Terug naar boven

Voor de beginnende personeelsleden…

 

Tijdens het derde trimester van het schooljaar 2014-2015 organiseerden we een enquête bij de personeelsleden die tijdens de voorbije 3 jaren in dienst traden in één van onze instellingen. We peilden hierbij naar hun wensen en behoeften. Als rode draad in hun antwoorden kwam een tekort aan informatie aan het licht.

Het resultaat hiervan is dat we bij de aanvang van het nieuwe schooljaar/werkjaar alle nieuwe personeelsleden o.a. een infozakje met informatie over enkele Nederlandstalige Brusselse instellingen en over de vzw Sint-Goedele Brussel laten geworden.

En op 23, 25 en 26 oktober 2017 organiseren we voor alle nieuwe personeelsleden infomomenten. Op bovenvermelde dagen gooien we de deuren van de maatschappelijke zetel open voor een hele voormiddag met informatie, ervaringsuitwisseling en vorming.

 

 

Terug naar boven