BESTUUR

 

De Algemene Vergadering is paritair samengesteld uit een vertegenwoordiging van de lokale gemeenschap, de directie, de ouders en het personeel.

De Algemene Vergadering benoemt veertien bestuurders die door de zeven Lokale Bestuurscomités voorgedragen zijn. Elk Lokaal Bestuurscomité draagt twee kandidaat-bestuurders voor waarvan minstens één behoort tot de ‘lokale gemeenschap’. Daarnaast benoemt de Algemene Vergadering minstens één en maximum vier gecoöpteerde leden voorgedragen door het aartsbisdom Mechelen-Brussel. De veertien bestuurders en de gecoöpteerde leden vormen samen de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Bestuur zijn: Marijke Chielens, Astrid De Groeve, Kurt Gutschoven, Diane Lambrighs, Xavier Liénart, Hans Mariën, Agnes Pattyn, Daniël Poelman, Jean-Marie Sempels, Jeannine Van den Bempt, Marina Van den Broeck, Raf Van Den Storm, Patrick Vandewiele, Mathias Van Holm en Piet Van Speybroeck (voorzitter).

Voor de dagelijkse werking delegeert de Raad van Bestuur een aantal van haar bevoegdheden naar het Lokaal Bestuurscomité van de pedagogische eenheid. Het Lokaal Bestuurscomité is participatief samengesteld uit o.a. vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap, van de ouders en van de personeelsleden.

De algemeen directeur is de afgevaardigde van het bestuur voor het dagelijks beleid. Hij is de inspirator, bezieler en manager van het bestuur.

Hij zit het Directiecomité voor en bereidt de bijeenkomsten voor van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

Hij leidt de centrale personeelsformatie en begeleidt hen in hun functioneren.

Hij wordt administratief ondersteund door het directiesecretariaat dat geleid wordt door de managementassistent.