DIRECTIECOMITE

 

Het Directiecomité is samengesteld uit de directeuren van de 21 onderwijsinstellingen, de leidinggevenden van de 10 kinderopvanglocaties, de algemeen directeur, de coördinerend directeur basisonderwijs en de directeur kinderopvang.

Het Directiecomité staat in voor de coördinatie tussen de Lokale Bestuurscomités onderling en tussen de Raad van Bestuur en de Lokale Bestuurscomités. Het Directiecomité bereidt o.a. de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur voor en voert achteraf de beslissingen uit.