MEMORANDUM VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS IN BRUSSEL

Hieronder vindt u het memorandum van de Adviesraad Brussel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Aan dit memorandum werkten een aantal directeuren van de vzw Sint-Goedele Brussel mee en werd dan ook onderschreven door het school- en organiserend bestuur.