Voltijds / onbepaalde duur

De vzw Sint-Goedele Brussel overkoepelt 24 scholen (basisscholen, secundaire scholen en volwassenonderwijs), 14 kinderopvanglocaties en 2 initiatieven buitenschoolse opvang (IBO). We organiseren ook Brede Scholen, voor- en naschoolse opvang en speelpleinwerking. Voor de dienst kinderopvang zijn we op zoek naar een nieuwe coördinerende directrice / directeur.

De vzw Sint-Goedele Brussel is een groeiende organisatie die inspeelt op uitdagingen in de samenleving en meewerkt aan innovatieve projecten. Je komt terecht in een organisatie die voor Brusselse kinderen en jongeren een totaalpakket aan onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding wil bieden. We zoeken binnen ons aanbod naar verbindingen om een doorgaande lijn te creëren voor onze kinderen en jongeren.


Functie

Als coördinerende directrice / directeur kinderopvang maak je deel uit van het directieteam binnen vzw Sint-Goedele Brussel. Je staat daarnaast in voor de dagelijkse coördinatie van de dienst kinderopvang die verantwoordelijk is voor kinderopvanglocaties, initiatieven buitenschoolse opvang, dienst voor- en naschoolse opvang en speelpleinwerking:

 • Je ondersteunt en stuurt de leidinggevenden en verantwoordelijken in de kinderopvang in het voeren van een gedragen en samenhangend beleid vertrekkend vanuit het pedagogisch project van vzw Sint-Goedele Brussel;
 • Je stelt het kwaliteitshandboek kinderopvang op op niveau van de organisatie conform de decretale bepalingen en bewaakt de kwaliteit van de kinderopvang (kwaliteitshandboek, richtlijnen, procedures, …). Je bent verantwoordelijk voor de naleving van de decretale bepalingen en de opvolging hiervan (bvb. actieplannen n.a.v. inspectiebezoeken);
 • Je geeft leiding aan de medewerkers van de dienst kinderopvang op de ondersteunende diensten (coördinator kinderpvang, pedagogisch medewerker, …). Je bent de trekker en ondersteuner van het team en staat in voor de dagelijkse coördinatie;
 • Je bent de brug tussen het overleg kinderopvang, het overleg IBO, het overleg rond de Voor- en Naschoolse Opvang, de organisatoren van de speelpleinen en de algemene directie;
 • Je werkt nauw samen met het Lokaal Bestuurscomité Kinderopvang;
 • Je zorgt voor een goede informatiedoorstroming naar alle betrokkenen;
 • Je ondersteunt de algemeen directeur in het beleid m.b.t. de kinderopvang en fungeert als klankbord;
 • Je vertegenwoordigt de organisatie in overlegorganen of samenwerkingsverbanden ivm kinderopvang.

Profiel

 • Je omarmt de Brusselse diversiteit.
 • Je bent minimaal in het bezit van een bachelor diploma. 
 • Je bent bereid inhoudelijke en competentiegerichte opleidingen te volgen en houdt de ontwikkelingen op beleidsmatig vlak nauw in de gaten. 
 • Je werkt innoverend op basis van reflectie, inzichten uit onderzoek en maatschappelijke ontwikkelingen. Je bent vertrouwd met veranderingsprocessen om vernieuwing in te voeren.
 • Je stelt je eigen functioneren in vraag en stuurt bij indien nodig. Je gaat constructief om met feedback.
 • Je werkt nauwkeurig en resultaatgericht. Je kan goed plannen en organiseren. Je brengt bij tijdsdruk prioriteiten aan voor jezelf en je team.
 • Je ziet geen problemen, maar oplossingen.
 • Als coördinerend directie ben je een echte teamplayer die medewerkers weet te motiveren. Je hebt oog voor de talenten van medewerkers en kan een context creëren voor verdere ontwikkeling.
 • Je werkt in een 38-uren stelsel, je weet dat je af en toe ook aan avondvergaderingen moet deelnemen.
 • Je kan een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen, bestemd voor de kinderopvang.

Wij bieden

 • Een job met een maatschappelijke meerwaarde: je zorgt er mee voor dat Brusselse kinderen van een kwaliteitsvolle opvang kunnen genieten.
 • Je wordt voltijds in dienst genomen als coördinerend directeur in een contract van onbepaalde duur.
 • Onmiddellijke indiensttreding
 • 30 vakantiedagen (na opbouw rimpeldagen mogelijk meer conform PC 331)
 • Je wordt verloond volgens wettelijk barema binnen PC 331 en relevante anciënniteit wordt overgenomen. 
 • We stellen een laptop en GSM ter beschikking. Je krijgt een vergoeding voor woon-werkverkeer met wagen en fiets, en een volledige terugbetaling van de kosten openbaar vervoer. 

Troeven

 • Je komt terecht in een ontzettend leuk team waarmee je in ontspannen sfeer samenwerkt.
 • Vzw Sint-Goedele Brussel is een organisatie met een groot hart voor zijn medewerkers. Binnen de Werkgroep Welzijn spenderen wij aandacht aan de Week van de Kinderopvang, aantal jaren in dienst, … 
 • We organiseren tal van leuke activiteiten doorheen het jaar (teambuilding, vormingsdagen, personeelsfeest).
 • Gedurende je eerste werkperiode voorzien we aanvangsbegeleiding om je te begeleiden en ondersteunen. 

Waar?

Standplaats: vzw Sint-Goedele Brussel, ondersteundende diensten, Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Ben je enthousiast om deel uit te maken van vzw Sint-Goedele Brussel? Aarzel niet en solliciteer. 

Je stuurt je motivatiebrief, je curriculum vitae en een afschrift van je diploma naar Bruno De Lille, algemeen directeur van de vzw Sint-Goedele Brussel (brunodelille@sint-goedele.brussels). We verwachten je mail ten laatste op zondag 8 oktober 2023 om 23:59 uur

De eerste selectie gebeurt op basis van je cv en je motivatiebrief. Als je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden, word je uitgenodigd voor de selectieprocedure waarin we nagaan of je beschikt over de nodige competenties voor de functie. Dit gebeurt aan de hand van een korte schriftelijke proef, een gesprek met de selectiecommissie en mogelijk een assessment. 

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met de huidige coördinerend directie kinderopvang Lieselot Walravens, 02 520 05 72.

Kinderopvang

Wil je weten wanneer we op zoek gaan naar nieuwe medewerkers? Vul dan hier je gegevens in en wij houden je op de hoogte van nieuwe vacatures.

Benieuwd hoe het is om te werken als leidinggevende in een kinderopvanglocatie?

Klik hier voor meer info!

Schrijf je meteen in voor onze vacatures:

Wij spammen niet! Lees ons privacy beleid voor meer info.