Voor kleuter- en basisonderwijs / Voltijds / Onbepaalde duur

We zijn op zoek naar iemand die de leiding van de kleuter- en basisschool van Campus Kompas (Schaarbeek & Anderlecht) op zich wil nemen. Heb je zin om onze gloednieuwe school in Schaarbeek en Anderlecht verder uit te bouwen? Sta je open voor een vernieuwende aanpak in deze uitdagende wijken van Brussel? Ben jij de juiste persoon om onze leerkrachten te begeleiden zodat ze de leerlingen maximale ontplooiingskansen kunnen geven? Geloof je in een team-aanpak?

Stel je dan kandidaat voor de functie van directrice / directeur (M/X/V) Campus Kompas Kleuter & Basis.

De organisatie

Campus Kompas is een vrij nieuwe scholencampus en wordt opgebouwd volgens een 4 maal 4 structuur:

– kleuterschool (onthaalklas en 1ste tot en met 3de kleuter)
– lager onderwijs (1ste tot en met 4de leerjaar)
– een tienerschool (T1 tot en met T4)
– vier jaar high school (bovenbouw 3de tot en met 6de middelbaar).

Het is de bedoeling dat de we een logisch verhaal schrijven van onthaalklas tot 6de middelbaar. De pedagogische aanpak van de 4 onderdelen zal dan ook op elkaar afgestemd worden. Het is bovendien de bedoeling dat leerlingen en personeel zich niet enkel verbonden voelen met het deel van de school waar ze toevallig les volgen / geven maar het volledige traject als het hunne / hun verantwoordelijkheid beschouwen.

Als directielid werk je daarbij heel nauw samen met de andere directies van de school (Campus Kompas Tiener en Campus Kompas High School). Er is een onderlinge taakverdeling waarbij de directie Kleuter en Basis het eerste aanspreekpunt is voor de leerkrachten t.e.m. het zesde leerjaar (zowel Schaarbeek als Anderlecht), de directie Tiener de leerkrachten van de eerste graad secundair (zowel Schaarbeek als Anderlecht) opvolgt en de directie Highschool de bovenbouw aanstuurt. Omdat we volgens een 4×4 structuur werken en een school zijn waarin we voor een zachte overgang zorgen tussen basis en secundair, is het wel de bedoeling dat de leerkrachten en de directies van basis en secundair intens samenwerken. We willen dat jullie als een hecht directieteam fungeren, de lijnen samen uitzetten en de belangrijke beslissingen samen nemen en uitdragen.

Campus Kompas heeft 2 vestigingsplaatsen: er is de hoofdzetel in de Gallaitstraat 58-64 in Schaarbeek en er is de vestiging op de Ninoofsesteenweg 369 in Anderlecht (dé Tienerschool).

Jouw profiel

 • Je hebt een hart voor tieners;
 • Je bent een people-manager:
  • een teamspeler, een motiverende coach, een collega die het voorbeeld stelt qua klantgerichtheid,…;
  • empathisch: in staat om je in te leven in de gevoeligheden en verwachtingen van medewerkers, ouders, kinderen …; 
  • enthousiast en geëngageerd;
  • sociaal vaardig en luisterbereid, in staat om vlot en open te communiceren met de algemeen directeur, ondersteunende diensten, medewerkers, externe partners en het bestuursorgaan, …
 • Je hebt een brede maatschappelijke visie en een open en vooruitstrevende kijk op opvoeden en onderwijs;
 • Je werkt gestructureerd en kunt organiseren;
 • Je bent nauwgezet op het vlak van financieel beheer en onderwijsadministratie;          
 • Je beschikt over de nodige flexibiliteit en bent bereid tijd en energie te investeren, ook buiten de schooluren;  
 • Je bent stressbestendig en kan goed om met onverwachte situaties;
 • Je bent bereid je deskundigheid te verhogen door zelfstudie en nascholing. 
 • Je bent een gedreven netwerker en wil je netwerk verder uitbouwen of verdiepen.
 • Je hebt voeling met de specifieke uitdagingen voor een katholieke organisatie binnen de Brusselse context: 
  • Je bent vertrouwd (of wil dat worden) met de Brusselse leefwereld, zijn sociale uitdagingen, meertaligheid en diversiteit, …
  • Je onderschrijft de christelijke inspiratie van de vzw en de uitgangspunten van de katholieke dialoogschool.

Jouw functie

 • Je bent de bezieler van het schoolteam: je stuurt en begeleidt het team en zorgt zo voor een positieve dynamiek. Je werkt in een sfeer van vertrouwen en hebt veel aandacht voor het welbevinden van je medewerkers. Je zorgt voor een ondersteunend netwerk door formele en informele overlegmomenten te creëren. Je hebt veel aandacht voor het groepsproces binnen het schoolteam;  
 • Je zorgt ervoor dat de leerlingen van je school kwaliteitsvol onderwijs krijgen, je leidt het dagdagelijkse schoolleven in goede banen, bouwt een positief opvoedingsproject uit voor en met de leerlingen en garandeert dat ze zich goed voelen waardoor ze optimale groei- en ontwikkelingskansen krijgen en maximaal tot leren komen;
 • Je leidt het kersverse lerarenteam vanuit de Campus Kompasvisie en kernprincipes;
  • Deze kernprincipes zijn
   • Communicatie (taalvaardigheid)
   • Autonomie (we werken volgens de principes van zelfgestuurd leren en zetten in op executieve functies)
   • Samenwerking (met partners in en rond de school)
   • Competentie en talent (verdieping in studiedomeinen, ontwikkelen van brede persoonlijkheid)
 • Je garandeert de goede uitvoering van de leerplannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen in je school; 
 • Je bent de eerste verantwoordelijke voor Campus Kompas Kleuter & Basis (Schaarbeek & vestiging Anderlecht); 
 • Samen met de andere leden van het directieteam van Campus Kompas (Tiener & Highschool) geef je echter ook mee gestalte aan de Campus Kompasvisie en -gedachte voor alle leerlingen (van onthaalklas tot 6de middelbaar). Je werkt daarbij actief mee aan de  zachte overgang tussen basis en secundair;
 • Je staat open voor onderwijsvernieuwing en neemt de nodige initiatieven om deze ook in jouw school ingang te doen vinden;
 • Je beschouwt de ouders als partners van je school en betrekt hen op een actieve manier bij je onderwijsproject;
 • Je ziet je school als het hart van een lokale gemeenschap en zorgt ervoor dat je school haar rol in die gemeenschap opneemt: je brengt de buurt in de school en de school in de buurt, bouwt initiatieven als Brede School, speelpleinen, … mee uit;
 • Je werft in overeenstemming met het schoolbestuur personeelsleden aan, zorgt voor een onthaalbeleid en de nodige loopbaanbegeleiding. Je volgt je personeel nauwgezet op (functioneren en evaluatie) en staat in voor een correcte (personeels)administratie ism de ondersteunende diensten van de vzw Sint-Goedele Brussel;
 • Je voert conform de regelgeving en binnen de lijnen die door het schoolbestuur zijn uitgezet, een gezond financieel beleid;
 • Je werkt goed samen met de andere directeurs en leidinggevenden van de vzw Sint-Goedele Brussel en werkt actief mee aan de uitbouw en de verankering van de vzw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voorwaarden:

 • Je bezit een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het ambt van directeur (bachelor + een bewijs van pedagogische bekwaamheid);
 • Je hebt onderwijservaring. Ervaring in leidinggeven en/of coördineren is een pluspunt;
 • Je spreekt vlot Nederlands en hebt voldoende basiskennis Frans, je voelt je goed in een meertalige context.

Wij bieden:

 • Een gevarieerd en dynamisch takenpakket met verantwoordelijkheid; 
 • Een job met een maatschappelijke meerwaarde: je zorgt er mee voor dat Brusselse kinderen en jongeren van kwaliteitsvol onderwijs kunnen genieten;
 • Een goede en persoonlijke aanvangsbegeleiding;
 • Voldoende mogelijkheden tot opleiding en vorming; 
 • Fijne en gedreven collega’s en medewerkers;
 • Een voltijdse job die ingaat vanaf 1 september 2023;
 • Verloning volgens barema 879 (bachelor met pedagogische bekwaamheid);
 • Extralegale voordelen: gsm, fietsvergoeding, tussenkomst openbaar vervoer.

Hoe solliciteren?

Je stuurt je motivatiebrief en je curriculum vitae, per mail naar Bruno De Lille, algemeen directeur (brunodelille@sint-goedele.brussels).

We verwachten je mail ten laatste op zondag 11 juni 2023 om 23:59 uur.

De selectieprocedure bestaat uit een analyse van de schriftelijke sollicitatiebrief en het curriculum vitae. Daarna kunnen een uitnodiging voor korte schriftelijke test, een sollicitatiegesprek en een assessment volgen. 

Voor meer informatie over het praktische verloop van de vacature kan je terecht bij Cristel De Mol, medewerkster van de algemeen directeur via cristeldemol@sint-goedele.brussels of +32-2-520 05 72.

Nieuwe vacatures

Wil je weten wanneer we op zoek gaan naar nieuwe medewerkers? Vul dan hier je gegevens in en wij houden je op de hoogte van nieuwe vacatures.

Wil je weten wanneer we op zoek gaan naar nieuwe medewerkers? Vul hier dan je gegevens in en wij houden je op de hoogte van onze nieuwe vacatures.

Ik ben geïnteresseerd in :

Wij spammen niet! Lees ons privacy beleid voor meer info.