Ondernemingsraad (OR)

Wat doet de Ondernemingsraad (OR), wie maakt er deel van uit, …  Hier vind je alle informatie en documenten over deze raad.

 

Mensen die samen een beslissing nemen - https://storyset.com/work - Work illustrations by Storyset

De Ondernemingsraad (OR) ?

Een Ondernemingsraad of een OR, moet opgericht worden in elke onderneming of organisatie die gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstelt. De ondernemingsraad moet hernieuwd worden in elke onderneming die gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstelt. 

De Ondernemingsraad is een orgaan waarin het ondernemingshoofd de werknemersvertegenwoordigers informeert en raadpleegt. De OR bestaat uit afgevaardigden van de werkgever en een groep gekozen vertegenwoordigers van de medewerkers. Dat moeten er langs beide kanten evenveel zijn.

Voorjaar 2024 werden er ook in onze vzw Sint-Goedele Brussel sociale verkiezingen georganiseerd en sindsdien hebben we een Ondernemingsraad (OR). De installatie van de OR gebeurde op 4 juli 2024.

De ondernemingsraad is eerst en vooral een plaats waar de vertegenwoordigers van de werknemers informatie krijgen over de organisatie en de werking ervan. Ze moeten door de werkgever ook over heel wat zaken geraadpleegd worden

Dat is niet altijd vrijblijvend: de ondernemingsraad heeft ook een ruime adviesbevoegdheid en kan, in een beperkt aantal zaken die in de regelgeving zijn omschreven, ook beslissingen nemen die de werkgever dan verplicht moet resprecteren.

En voor sommige zaken houdt de ondernemingsraad toezicht: de raad gaat dan na of de wetgeving wordt gerespecteerd.

Meer weten?

Wil je meer weten over de rol van de Ondernemingsraad, dan kan je terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: https://werk.belgie.be/nl/themas/sociaal-overleg/overlegorganen-en-procedures-binnen-de-onderneming-or-cpbw-va-ea-7

Je komt er alles te weten over de werking en de opdrachten van de Ondernemingsraad.

De vertegenwoordigers van het personeel

Sinds de sociale verkiezingen van mei 2024 zijn dit de personeelsvertegenwoordigers binnen onze Ondernemingsraad:

Hawa Bah

Wafae El Marini

De verslagen

Van elke bijeenkomst van de Ondernemingsraad wordt een verslag opgesteld. Daarin worden de voorstellen, de genomen beslissingen en een verslag van de beraadslagingen opgetekend. Elk personeelslid van de vzw Sint-Goedele Brussel heeft het recht deze verslagen te lezen. We bezorgen ze dan ook elke keer aan alle leidinggevenden en directies die deze verslagen ter beschikking zullen stellen aan hun medewerkers.

Je vindt ze ook op deze website. Via deze knoppen kan je ze downloaden:

Periode 2024 – 2028

Er zijn nog geen verslagen beschikbaar.

Laat iets van je horen …

Heb je een vraag? Wil je informatie over een van onze kinderdagverblijven of scholen?
Of wil je een fijn verhaal delen over iets wat jij in een van onze instellingen hebt meegemaakt?

Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht

+32 (0)2-520.05.72