Tijdens de zomervakantie 2020 organiseert de vzw Sint-Goedele Brussel op 7 locaties opnieuw speelpleinwerking in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De speelpleinwerking vindt plaats:

 • van 6 tot en met 17 juli 2020;
 • van 3 tot en met 21 augustus 2020.

Het speelplein start telkens om 7.30 uur en duurt steeds tot 18.00 uur. Tussen 9.00 en 16.30 uur bieden we de kinderen een gestructureerd spelaanbod aan. De overige momenten worden spelend of op een creatieve manier ingevuld.

U vindt het speelplein:

 • ‘Bonaventure’ in de Heilig-Hartlaan 6 te Jette i.s.m. de VBS Heilig-Hart – 48 kleuters;
 • ‘De Astridvijver’ in de Dokter Jacobsstraat 49-67 te Anderlecht i.s.m. de VBS Sint-Guido & Sint-Pieter – 24 kleuters & 16 lagere schoolkinderen;
 • ‘De Brede Stroom’ in de Generaal Fivéstraat 38-42 te Etterbeek i.s.m. de VBS Lutgardis – 10 kleuters & 30 lagere schoolkinderen;
 • ‘De Groene Vijver’ in de Bloeistraat 41 te Anderlecht i.s.m. de VBS ‘De Groene School’ – 40 kleuters & 40 lagere schoolkinderen;
 • ‘De Haven’ in de Molenbeeksestraat 173 te Laken i.s.m. de VBS Sint-Pieterscollege – 40 lagere schoolkinderen;
 • ‘Paloke in de Palokestraat 79 te Sint-Jans-Molenbeek i.s.m. de VBS Sint-Martinus – 24 kleuters & 16 lagere schoolkinderen;
 • ‘Scheutbos’ op de Ninoofsesteenweg 367-371 te Anderlecht i.s.m. de Tienerschool – 32 kleuters & 32 lagere schoolkinderen.

Daarenboven verzorgt de vzw Sint-Goedele Brussel ook opvang op 24, 25, 26, 27, 28 en 31 augustus 2020.

Bijdragen:

 • eerste kind: 25 euro per week;
 • tweede kind: 20 euro per week;
 • derde en volgende kinderen: 15 euro per week;
 • reductieprijs: 7 euro per week voor de kinderen van een gezin met recht op een verhoogde tegemoetkoming.

Voor meer informatie: speelpleinen@sint-goedele.be of 02 520 05 72