Vacature:

Kinderbegeleider De Zinnekes

Anderlecht

Vzw Sint-Goedele Brussel in ANDERLECHT

Functieomschrijving

Vzw Sint-Goedele Brussel is de organisator van IBO De Puzzel en De Rivieren in Jette, Laken, Ganshoren en Etterbeek. Naast IBO’s is de vzw ook organisator van kinderopvanglocaties, onderwijs (basisonderwijs, secundair onderwijs en volwassenenonderwijs) en speelpleinwerking.

Vzw Sint-Goedele Brussel is een organisatie in groei die inspeelt op uitdagingen in de samenleving en meewerkt aan innovatieve projecten. Je komt terecht in een organisatie die voor Brusselse kinderen en jongeren een totaalpakket aan onderwijs, opvang en vrije tijdsbesteding wil bieden. We zoeken binnen ons aanbod naar verbindingen om een doorgaande lijn te creëren voor onze kinderen en jongeren.

We zoeken een voltijds lokaal verantwoordelijke voor IBO De Puzzel te Laken / contract van onbepaalde duur. Als lokaal verantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor het sociale en pedagogische beleid van de opvanglocatie en ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie. Je geeft leiding aan het team en zorgt ervoor dat de taken correct worden uitgevoerd. Je wordt ondersteund door de coördinator kinderopvang.

TAKEN

 • Je staat in voor de teamwerking
 • Je bent verantwoordelijk voor de programmatie
 • Je bent de rechtstreeks verantwoordelijke van de kinderbegeleiders
 • Je staat in voor het contact en de goede samenwerking met de scholen en/of andere partners.
 • Je onderhoudt een aangenaam contact met de ouders en kinderen, collega’s, leveranciers, en officiële instanties.
 • Je waarborgt de veiligheid van elk kind.
 • Je vervult de administratieve taken binnen de opvanglocatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor de aanwerving van nieuwe medewerker

Profiel

Diploma bachelor in een menswetenschappelijke richting (of gelijkwaardig door ervaring). Relevante beroepservaring is een pluspunt

 • Je bent kindvriendelijk, flexibel, stressbestendig en positief ingesteld.
 • Je neemt initiatief en hebt zin voor verantwoordelijkheid.
 • Je bent in staat om leiding te geven en te coördineren.
 • Je bent communicatief sterk en kan omgaan met conflicten.
 • Je hebt oog voor de talenten van kinderen en medewerkers en je kan een context creëren voor verdere ontwikkeling.
 • Je bent bedreven in het opvolgen van administratieve en financiële taken van een kinderopvang.
 • Je hebt een goede kennis van Word, Excel en Outlook.
 • Je beschikt over een zeer goede kennis van het Nederlands (gesproken en geschreven).
 • Je bent flexibel en stressbestendig.

Jobgerelateerde competenties

 • De ontwikkeling van kinderen observeren, moeilijkheden identificeren en informatie uitwisselen met het team en de ouders
 • De leef- en opvangruimte van de kinderen inrichten en de veiligheid van de inrichting controleren
 • Het totale educatieve project uitwerken of aanpassen volgens de specificiteit van de organisatie (kinderdagverblijf, kinderopvang, ziekenhuisdienst, …)
 • Evenementen organiseren
  Onderhandelen over kostprijzen en locaties, verblijf en vervoer reserveren
 • Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, …)
 • De activiteiten van een team coördineren
 • Spel-, ontwikkelings- en leeractiviteiten organiseren
  De kinderen begeleiden tijdens de activiteiten
 • De kinderen opvangen en begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen en de sociale omgangsregels
 • Een contact- of overdrachtmoment organiseren
  Activiteiten organiseren voor kinderverzorgers en kinderen
 • Samen met het team de activiteiten evalueren
  Het educatieve project aanpassen volgens de ontwikkeling en de werking van de groep kinderen

Persoonsgebonden competenties

 • Leervermogen hebben
 • Resultaatgerichtheid
 • Contactvaardig zijn
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Omgaan met stress
 • Klantgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zelfstandig werken
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Samenwerken als hecht team
 • Plannen (= ordenen)
 • Creatief denken (Inventiviteit)

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur, volgens de voorgelegde barema Mv1bis.
 • Intervisie met andere IBO verantwoordelijken binnen de vzw.
 • Ondersteuning door de coördinator kinderopvang binnen de vzw.
 • Je krijgt de kans om, in overleg met de coördinator kinderopvang, een opleiding en bijscholing te volgen.

Bijkomende voordelen:

 • We betalen woon-werk verkeer volledig terug.
 • We stellen gsm en computer ter beschikking.
 • Een boeiende en gevarieerde functie in een uitdagende omgeving.

Plaats tewerkstelling

Molenbeeksestraat 173 1020 LAKEN (BRUSSEL-STAD)

Waar en hoe solliciteren?

Contact: Lieselot Walravens

Per brief
 
Vzw Sint-Goedele Brussel
Verheydenstraat 39, 1070 ANDERLECHT


Je stuurt je motivatiebrief en je curriculum vitae per mail naar Lieselot Walravens, directeur kinderopvang van de vzw Sint-Goedele Brussel (vno@sint-goedele.brussels). We verwachten je mail ten laatste op dinsdag 30 november 2021 om 23:59 uur.

De selectieprocedure bestaat uit een analyse van de schriftelijke sollicitatiebrief en het curriculum vitae. Daarna kan een sollicitatiegesprek volgen.

 

Voor meer informatie kan je terecht bij Marjan Gijssels op vno@sint-goedele.brussels of 02-520 05 72.

Word vandaag nog vrijwilliger

Voor de voor- en naschoolse opvang in onze scholen zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die af en toe willen inspringen.

Ook mensen die willen helpen om bv. de schoolstraten rond onze scholen te begeleiden, zijn welkom.

 

IK DOE MEE

Vacatures

Leidinggevende (m/v/x)
KOL De Waterlelie

We zijn op zoek naar een leidinggevende voor ons kinderdagverblijf De Waterlelie
in Anderlecht. Je bent verantwoordelijk voor een ploeg van 15 kindbegeleidsters en staat in voor de goede werking van de crèche.

Beleidsondersteuner (v/x/m)
VBS Campus Kompas

We zijn op zoek naar een beleidsondersteun(st)er voor onze basisschool Campus Kompas in Schaarbeek. Je staat er de directie bij in het uitbouwen van het schoolbeleid.

Kindbegeleider (x/m/v)
IBO De Puzzel

We zijn op zoek naar een kindbegeleid(st)er voor IBO De Puzzel in Jette. Elke ochtend en avond sta je, samen met 4 collega’s, in voor de kwaliteitsvolle opvang van 48 kinderen.

Laat iets van je horen …

Heb je een vraag? Wil je informatie over een van onze kinderdagverblijven of scholen?
Of wil je een fijn verhaal delen over iets wat jij in een van onze instellingen hebt meegemaakt?

Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht

+32 (0)2-520.05.72