Persoon die op een stapel geldstukken zit naast een computer om zo de belastingaangifte in te vullen op een laptop - https://storyset.com/people - People illustrations by Storyset

Fiscale fiche

Soms moet je voor je job bepaalde kosten maken. Je volgt een bijscholing, je koopt didactisch materiaal, … Als je directie of leidinggevende dit vooraf heeft goedgekeurd, dan krijg je die kosten natuurlijk terugbetaald. Maar waarom staan die bedragen ook op je belastingsbrief?

 

Welke info komt op de fiscale fiche?

Als je werkgever moet de vzw Sint-Goedele Brussel elk jaar heel wat informatie over je loon, (woon-werk of fiets-) vergoedingen die je van ons krijgt, … aan de fiscus bezorgen. Die informatie komt terecht op de fiscale fiche 281.10, waar we je elk jaar ook een kopie van bezorgen rond eind februari. Die fiche wordt dan weer door de overheid gebruikt om jouw belastingbrief op te stellen.

We zijn als werkgever ook verplicht om aan de fiscus te laten weten of je naast je loon, woon-werk- of fietsvergoedingen nog andere betalingen op je bankrekening gestort kreeg.

Dit kan dan bv. gaan over nascholingskosten, verplaatsingskosten in opdracht, forfaitaire onkostenvergoedingen maar ook over materiaal dat je aankocht voor de school of de opvang waar je voor werkt en waarvan je het bedrag van aankoop terugkreeg op je bankrekening nadat je een onkostennota indiende.

Hogere belastingen?

Weet dat dit geen invloed heeft op de berekening van jouw belasting: het is dus niet omdat je bepaalde aankopen hebt voorgeschoten voor de vzw en dat geld hebt teruggekregen, dat je ook extra op dat geld belast zult worden (het waren namelijk geen extra inkomsten voor jou).

De fiscus kan (en zal) deze informatie wel gebruiken bij eventuele controles: ze willen kunnen nagaan of sommige mensen bepaalde onkosten niet twee keer vergoed hebben gekregen. Als er grote bedragen vermeld staan, kan dit voor de fiscus bijvoorbeeld een aanleiding zijn om je aangifte wat nauwer te bekijken.

Laat iets van je horen …

Heb je een vraag? Wil je informatie over een van onze kinderdagverblijven of scholen?
Of wil je een fijn verhaal delen over iets wat jij in een van onze instellingen hebt meegemaakt?

Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht

+32 (0)2-520.05.72