Over de vzw
Sint-Goedele Brussel

Goed onderwijs en goede kinderopvang in Brussel.

Daar gaan we voor, daar staan we voor.

 

“Wij helpen al onze kinderen, jongeren, en volwassen cursisten om hun talenten maximaal te ontplooien. De lat ligt hoog maar we laten je nooit aan je lot over. Samen lukt het. Zo word je prima voorbereid op de uitdagingen van het leven.”

 

De vzw Sint-Goedele Brussel overkoepelt 13 kinderdagverblijven, 18 basisscholen, 5 secundaire scholen, 1 centrum voor volwassenenonderwijs en 3 initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO).

We staan ook in voor de voor- en naschoolse opvang in de meeste van onze scholen en organiseren in de paasvakantie en in de grote vakantie een speelpleinwerking op verschillende locaties in Brussel.

Onze Missie

Met de vzw Sint-Goedele Brussel willen wij alle kinderen, jongeren en volwassenen die van onze opvang en scholen gebruik maken,  voorbereiden op een harmonieus samenleven in een veeltalige samenleving die rijk is aan culturen en diversiteit.

Onze Visie

We dragen de waarden uit die Jezus van Nazareth ons voorleefde. Onze instellingen staan open voor alle kinderen, jongeren en volwassenen uit Brussel en omgeving. Wij vinden dat iedereen gelijke kansen moet krijgen: wat je achtergrond, klasse, herkomst … ook is, we willen onze kinderen en leerlingen tot sterke en zelfstandige mensen zien opgroeien. Met respect voor je eigenheid helpen we je dan ook om je talenten maximaal te ontplooien. We zijn een Nederlandstalige organisatie die haar kinderen, jongeren en volwassenen zo taalvaardig mogelijk wil krijgen. We helpen hen daarbij vanuit een positieve kijk op meertaligheid.

 

Ons Verhaal

Hoe het begon

Op 19 juni 2002 werd de vzw Sint-Goedele Brussel opgericht. Een aantal Brusselse scholen, waarvan sommige intussen al meer dan 50 jaar bestaan, sloeg de handen in elkaar om efficiënter te kunnen werken, van elkaar te kunnen leren en nog beter onderwijs te kunnen aanbieden.

Waar staan we nu ...

Intussen hebben nog een aantal scholen zich aangesloten bij de vzw en hebben we zelf ook enkele nieuwe scholen opgericht. En dus overkoepelen we vandaag 18 basisscholen, 5 secundaire scholen en 1 centrum voor volwassenenonderwijs.

Bovendien mochten we ook enkele dynamische kinderopvanginitiatieven welkom heten bij Sint-Goedele Brussel. Begin 2021 werden de 12de en 13de kinderopvanglocaties in de vzw opgenomen.

Word vandaag nog vrijwilliger

Voor de voor- en naschoolse opvang in onze scholen zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die af en toe willen inspringen.

Ook mensen die willen helpen om bv. de schoolstraten rond onze scholen te begeleiden, zijn welkom.

 

IK DOE MEE

Goede kinderopvang &
goed onderwijs.
Sinds 2002

Kinderen in onze creches

leerlingen in onze scholen

Personeelsleden

Heb jij een groot hart voor kinderen?
Wij werven aan!

We zijn een groeiende organisatie en zijn dus voortdurend op zoek naar gemotiveerde mensen. Zowel onze kinderopvanglocaties als onze scholen, hebben geregeld boeiende en uitdagdende jobaanbiedingen.
Loop je over van engagement? Lijkt Brussel je ook de ideale werkplek? Heb je altijd al voor kinderen willen zorgen? Ben jij de leerkracht die de talenten van onze studenten en cursisten maximaal helpt ontwikkelen? …
Hou dan deze website goed in de gaten!

Vacatures

Laat iets van je horen …

Heb je een vraag? Wil je informatie over een van onze kinderdagverblijven of scholen?
Of wil je een fijn verhaal delen over iets wat jij in een van onze instellingen hebt meegemaakt?

Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht

+32 (0)2-520.05.72