Woon-Werk Kinderopvang

Al de informatie en documenten die je nodig hebt om je fietsvergoeding te vragen, je abonnement voor het openbaar vervoer terugbetaald te krijgen, …

 

Vrouw en man op een fiets - https://storyset.com/people - People illustrations by Storyset

Wat betalen we terug?

Kom je met de fiets, het openbaar vervoer (of een combinatie van de twee) of de wagen naar het werk, dan kan je onder bepaalde voorwaarden je verplaatsingsonkosten terugbetaald krijgen door de vzw Sint-Goedele Brussel.

Wij beslissen niet zelf over de hoogte van de bedragen, over wie er wel of niet in aanmerking komt, … maar volgen daarbij de regels van Onderwijs Vlaanderen en van het Agentschap Opgroeien. Die regels zijn niet helemaal gelijk en daardoor kan het gebeuren dat iemand die in een kinderopvanglocatie werkt, een andere terugbetaling krijgt dan iemand die voor een school werkt.

We verwijzen je voor de details dan ook naar Onderwijs Vlaanderen en naar het Agentschap Opgroeien.

 

Wil je een voorschot?

Binnen de vzw Sint-Goedele Brussel hebben we besloten dat, als personeelsleden dat willen, ze hun jaarabonnement openbaar vervoer terugbetaald kunnen krijgen via twee voorschotten en een afrekening.

Als je dat wil, dan kan je dat op deze manier doen:

– Eind september kan je een eerste voorschot krijgen van 50% van het bedrag van het jaarabonnement. Je dient daarvoor het document ‘Voorschot Woon-Werkverkeer‘ in.

– Eind februari vraag je, door het document ‘Voorschot Woon-Werkverkeer‘ opnieuw in te dienen, een tweede voorschot aan van 25%.

– Op het moment dat je jaarabonnement verstreken is, vraag je met het document ‘Schuldvordering Woon-Werkverkeer‘ het saldo op. Vergeet niet dat je op dat moment je origineel vervoersbewijs aan het document moet toevoegen.

Wil je geen voorschot, dan dien je gewoon na het verstrijken van je jaarabonnement het document ‘Schuldvordering Woon-Werkverkeer‘ samen met je origineel vervoersbewijs in en dan krijg je op dat moment het hele bedrag terugbetaald.

Opgelet: kies het goedkoopste vervoerbewijs!

De overheid beperkt de terugbetaling van de kosten gelinkt aan het woon-werk-verkeer met het openbaar vervoer tot de prijs van het goedkoopste vervoerbewijs dat beschikbaar is voor het openbaar vervoermiddel dat je gebruikt.
Voor voltijdse, vastbenoemde personeelsleden komt dat normaal gezien neer op een jaarabonnement.
Als je, ondanks deze informatie, toch beslist een ander – duurder – vervoersbewijs aan te schaffen, dan vragen we je om bij het inleveren van het document voor terugbetaling ook een verantwoording voor die beslissing in te dienen. Mochten we gecontroleerd worden, dan kunnen we die uitleg alvast meegeven.
Weet wel dat je ook dan nog zelf verantwoordelijk blijft voor je beslissing en dat, als de overheid beslist om het bedrag niet uit te betalen, wij deze som bij het personeelslid zullen moeten terugvorderen. 

Derdebetalersysteem

Personeelsleden kinderopvang kunnen al enige tijd hun abonnement openbaar vervoer via het derdebetalersysteem laten regelen. Dat betekent dat zij, als werknemer, de kostprijs van het abonnement niet moeten voorschieten maar dat de vzw Sint-Goedele Brussel de factuur rechtstreeks aan de NMBS betaalt.
Vanaf het schooljaar 2023-24 beginnen we met een proefproject waarbij we ook onze onderwijswerknemers het jaarabonnement NMBS (en de combinaties met MIVB / De Lijn / TEC) via het derdebetalersysteem willen aanbieden.

Om de werklast voor de ondersteunende diensten goed te kunnen inschatten en de mogelijke (onvoorziene) gevolgen voor onze organisatie beheersbaar te houden, voeren we dit derdebetalersysteem stapsgewijs in. Voor het schooljaar 2023-2024 zullen dus voorlopig alleen de vastbenoemde medewerkers die een jaarabonnement nemen, hier gebruik van kunnen maken. Dat betekent niet dat de andere medewerkers geen terugbetaling meer zullen krijgen, maar voor hen blijven we het huidige systeem gebruiken.

Hoe werkt het?
Controleer eerst of je voldoet aan alle voorwaarden:
1) je bent vastbenoemd in een school van de vzw Sint-Goedele Brussel of je hebt een contract van onbepaalde duur in een van onze kinderopvanglocaties
2) je werkt in het schooljaar 2023-2024 in een school of een kinderdagverblijf van de vzw Sint-Goedele Brussel
3) je wil voor je woon-werk-verplaatsingen gebruik maken van een jaarabonnement NMBS of NMBS in combinatie met MIVB of De Lijn of TEC
Opgelet: maandabonnementen, 3-maandabonnementen of abonnementen enkel MIVB of De Lijn of TEC komen (nog) niet in aanmerking.

Je vult het Formulier derdebetalerssysteem vzw Sint-Goedele Brussel volledig in.

Als de dienst financiën alle nodige gegevens heeft, zullen zij op de website van de NMBS het abonnement bestellen. Eens de bestelling gebeurd is, krijg je een formulier in je mailbox. Met dit formulier (afgedrukt in kleur of op uw smartphone) ga je naar het loket van het station van vertrek en daar krijg je dan je abonnement.

Omdat we heel wat aanvragen verwachten en het bestellen toch meerdere dagen kan duren, is het belangrijk dat je je aanvraag zo snel mogelijk doet. Zo zijn we zeker dat je je bestelformulier op tijd krijgt.

Wat doe ik als ik niet volledig vastbenoemd ben?

Om in aanmerking te komen voor het derdebetalersysteem, maken we geen onderscheid tussen mensen die maar voor een of enkele uren vastbenoemd zijn en mensen die volledig vastbenoemd zijn. Vanaf het moment dat je één uur vastbenoemd bent in een van onze scholen en je in het schooljaar 2023-2024 ook in een school van de vzw Sint-Goedele Brussel werkt, kom je in aanmerking.

Wat doe ik als er in mijn vertrekstation geen loket is?

Als er in het station waar je normaal opstapt, geen loket aanwezig is dan ga je met je formulier naar het dichtsbijzijnde station waar dat wel zo is of je dient het formulier in in het station waar je aankomt.

Help! De NMBS vraagt me om toch nog bij te betalen
Door een misverstand werd er aan de medewerkers die hun abonnement voor 24/8/23 gingen halen, bij het valideren van het abonnement gevraagd om bij te betalen indien ze gekozen hadden voor een combinatie van NMBS met TEC, MIVB of De Lijn.

We hebben dit laten rechtzetten. Vanaf 24/8/2023 zou het probleem verholpen moeten zijn en zou je dus geen extra kosten meer moeten betalen. De enige uitzondering daarop zijn de kosten die men eenmalig aanrekent voor de aanmaak van de MOBIB-kaart (dit kunnen we helaas niet terugbetalen maar dat zou een beperkt bedrag moeten zijn).

Als jij die extra kosten al betaald hebt, dan kan je ze terugbetaald krijgen door een onkostennota woon-werk (zie onderaan deze pagina) in te dienen. Voeg het bewijsstuk van je betaling toe en dan storten we je het bedrag terug.

Enkele opmerkingen over de fietsvergoeding …

Dien voor elke maand een nieuw document in: neem nooit fietsverplaatsingen van meer dan één maand op op één document. Als je dat toch doet, zullen we je het document opnieuw moeten laten invullen en dan duurt het misschien langer voor je betaald wordt.
Je kunt maar één keer vergoed worden voor elke woon-werkverplaatsing die je doet. Dat betekent dat, als je een abonnement hebt voor je woon-werkverkeer, je diezelfde afstand niet kunt indienen als je bv. eens met de fiets komt werken. Een abonnement is elke dag geldig dus zou je op die dag dan als het ware twee keer betaald zijn en dat staat de overheid niet toe.
Wat wel kan:
  • een combinatie van fietsen en openbaar vervoer. Je kunt bv. de fietskilometers die je aflegt naar en van het station in rekening brengen;
  • afwisselen tussen fiets en openbaar vervoer. Je kunt dan geen abonnement kopen maar je neemt bv. een tienrittenkaart. Kom je met de fiets, dan reken je de hele afstand aan voor je fietsvergoeding; beslis je enkele dagen met de trein te komen, dan dien je je vervoersbewijzen voor de treinreizen van dat moment in.

Formulieren

Hieronder vind je de formulieren om de terugbetaling van je verplaatsingskosten voor je Woon-Werkverkeer, te vragen.

Laat iets van je horen …

Heb je een vraag? Wil je informatie over een van onze kinderdagverblijven of scholen?
Of wil je een fijn verhaal delen over iets wat jij in een van onze instellingen hebt meegemaakt?

Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht

+32 (0)2-520.05.72