Een medewerker oefent sociale druk uit op collega’s om een bepaalde godsdienst, filosofische of ideologische overtuiging over te nemen of om bv. ook bepaalde gedragingen (dragen van een kruisje, hoofddoek) aan te nemen.

Suggestie aanpak In het geval medewerkers proberen collega’s actief te bekeren (proselitisme) of aan te zetten tot bepaald gedrag (dragen van een hoofddoek, zich bedekken, …) om religieuze redenen, dan ga je als directie een gesprek aan met de betrokken personen en...